Rozhejbáme každý stupeň lenosti. Pošlete vaše caparty na sportování, kde hlavním cílem není výkon a tlak být nejlepší ve skupině. Díky pohybu hrou a možností pohybové seberealizace se děti budou těšit na každé další setkání

Registrace: gym@3dfitnessgym.cz